Rich Text

Call for Content MVTe 2019

Form

Har du förslag på innehåll till Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 22-23 januari 2019? 

Varmt välkommen att lämna dina förslag nedan. Call for content stänger 1/9-2019

Beskriv ditt förslag så tydligt som möjligt för att programgruppen ska kunna ta ett beslut. Vad ska punkten handla om? Vem ska tala? Vad är det för ämne? Etc.