Image

Main Text

Újítsátok meg az esküvői fogadalmatokat!

Küldd el a fogadalmad, amit a szerelmednek tennél és mondjátok ki újra nálunk az igent, a Törley Pezsgőpincészet csodás helyszínén.
A tortáról, a pezsgőről és a megörökítés pillanatáról mi gondoskodunk.

Official Rules

Copyright 2017 [Törley Pezsgőpincészet Kft.]


SZABÁLYZAT

1. A játék szervezője és adatfeldolgozója

A „Törley Fogadom” c. promóciós játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Törley Pezsgőpincészet Kft., (székhely: 1222 Budapest, Háros utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-09-883786, adószám: 11238694-2-44 továbbiakban: "Szervező"). A Játék adatfeldolgozója a Socialize Kft., (székhely: 1023 Budapest Ürömi utca 48., cégjegyzékszám: 01-09-865383, adószám: 13633394-2-41 továbbiakban: "Adatfeldolgozó"). A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a Törley pezsgő, hivatalos Facebook oldalán indított „Törley Fogadom” alkalmazásának kezdőoldalán, a "Játékszabály" felület alatt.

 

2. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:

A) A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik valamennyi  következő feltételeknek megfelelnek:

a) 18. életévüket betöltötték.

b) Regisztrálnak a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon.

A Játékra történő regisztráció a játékszabályzat elfogadásának minősül.

A Játékban nem jogosultak részt venni a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.

A Játék során egy Facebook profilhoz kizárólag egy regisztráció kapcsolódhat, így egy személy csak egyszer regisztrálhat a Játékra, minden további regisztrációs kísérlet érvénytelennek minősül, és a játékban nem vesz részt. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén  - különösen ilyen esetnek minősül  amennyiben a Játékos más személy Facebook profilját, Facebook fiókját használva vesz részt a Játékban - a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a nyeremények átadását megelőzően a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

 

3. A Játék időszak

2017.06.14. 09:00 – 2017.07.31. éjfélig

 

4. Játék leírása:

A Szervező 2017. június 14-én, a Törley Pezsgőpincészet Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/torleypezsgo) publikálja a „Törley Fogadom” című felhívást. A játék során a játékosoknak az Alkalmazásban található felületen kell megadniuk saját adataikat (név, email cím, telefonszám), illetve házastársuk nevét, akivel a játék nyerteseként a fogadalmát szeretné megújítani. A felületen szükséges pályázni minimum 300 karakterből álló fogadalommal, melyet az esküjüket megújítandó pár bármelyik tagja feltölthet. A fogadalom tartalmazhatja a pár egyedi, saját történetét, de mindenképp a házastársnak kell szólnia. Ez a fogadalom hangzik majd el a házastárs számára az eskütétel megújításakor is.

 

5. Nyeremények:

4 felhasználó nyereménye egyenként:

 • 1 db Törley pezsgő összeállítás
 • 1 db Törley pohár szett
 • 1 db 2 személy részére szóló belépő a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontba
 • 1 doboz csokoládé

1 felhasználó közönségdíj nyereménye

 • 1 db Törley pezsgő összeállítás
 • 1 db Törley pohár szett
 • 1 db 2 személy részére szóló belépő a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontba
 • 1 doboz csokoládé
 • 1 romantikus vacsora 2 fő részére

1 felhasználó és párja főnyereménye:

Az esküvői fogadalmuk megújításának lehetősége a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpont helyszínén (1221 Budapest, Anna u. 7.), 2017.08.24-25 között, mely tartalmazza:

 • a vendéglátást a páron túl 15 fő részére
 • cateringet 17 fő részére
 • az esküvői tortát
 • 1 romantikus vacsorát 2 fő részére
 • 1 db Törley pezsgő összeállítást
 • esküvői megújulást a pár számára (smink, haj és öltözék az eseményre)
 • a fogadalom megújításának megörökítéséről fotós és videós formában a Pinewood Weddings gondoskodik.

 

6. A nyertesek kiválasztása, Játékosok értesítése, nyeremények átadása:

Azok között a játékosok között, akik regisztráltak a játék felületén és megfelelő terjedelemben pályáznak a fogadalomtételükkel a 6 tagú zsűri 1 darab főnyeremény nyertest és 5 darab nyertest választ ki 2017. augusztus 02-án.

A zsűri

 • Tulik Ágnes – kommunikációs vezető, Törley Pezsgőpincészet
 • Lőrik Tamás – termékmenedzser, Törley Pezsgőpincészet
 • Kádár Levente és Várai Enikő – Pinewood weddings
 • Pálfai Turján Réka – Bohémesküvő blog
 • Csörgő Tímea – Social media szakértő

Az 5 nyertes fogadalmát nyilvánosságra hozzuk a Törley pezsgő Facebook oldalán a Törley Fogadom galériában, ahol a felhasználók 2017.08.03-10 között megszavazhatják a közönségdíjas fogadalmat. Az a felhasználó kapja a közönség díját, aki a legtöbb szavazatot kapja a fogadalmára. A közönségdíjas nyertes 2017.08.10-én kerül kihirdetésre a Törley pezsgő Facebook oldalának üzenőfalán. Legkésőbb 2017.08.11-én kerül kihirdetésre a főnyeremény nyertese nevével, fogadalmával.

A játék nyerteseivel az alkalmazásban megadott adatok segítségével az Adatfeldolgozó a kiválasztás, napján telefonon és emailben veszi fel a kapcsolatot és értesíti őket a nyeremények átvételének részleteiről, pontos helyszínéről és folyamatáról. A nyeremény átvételére való jogosultság feltétele, hogy a nyertes és a kedvezményezett kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi Facebookon való, valamint reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. A Játékosok a hozzájárulásukért nem jogosultak ellenszolgáltatásra, sem az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Amennyiben a nyertes vagy a kedvezményezett a telefonbeszélgetés során nem fogadja el ezen feltételeket, úgy nyereménye átvételére a soron következő pótnyertes jogosult. A jogi nyilatkozatot a nyeremény átadás helyszínén, az átvétel előtt szignózzuk.

 

7. Adatvédelem

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha kedvesük lesz a nyertes, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket nyilvánosságra hozhatja a Törley pezsgő hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma NAIH-121991/2017.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

8. Felelősség kizárása

A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez.

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását , a nyereményre nem válik jogosulttá,a Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során. A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com és az alkalmazás keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

 

9. Vegyes rendelkezések

A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait (név, e-mail cím) a Törley Pezsgőpincészet Kft. a játék lezárultát követő fél évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje.

Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.

A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásukból eljáró Adatfeldolgózó az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

Az alkalmazást és az általa kiszolgált nyereményjátékot nem a Facebook szervezi.

 

Budapest, 2017. június 14.

                                                                                                                 Törley Pezsgőpincészet Kft.