Image

Rich Text

December Månads frågeställare är Nya Åland (fråga 1) och Liberalerna (fråga 2)

Form

Basfrågorna:

Om du väljer att deltaga i gallupen, så kommer du att vara anonym.

Regler:

  • Du kan bara deltaga en gång per omröstningen.
  • Du måste ha ett Facebook konto.
  • Du skall vara bosatt på Åland.

Facebook: 
Facebook kopplingen används enbart för att verifiera vem du är innan din röst godkänns. Efter att gallupen är avslutad, anonymiseras ditt inlägg.  

Gallupen visas:
Resultatet från gallupen kommer att presenteras dels i Nya Ålands tidning, men även på Facebook sidan Åland gallup och www.alandgallup.com

Frekvens:
Gallupen utförs under några dagar, sista veckan i månaden. 

Prenumeration:
Om du vill säkerställa att du är med även i nästa, så kan du prenumera på dem genom att fylla i din email adress i detta formuläret.

Kontakt:
Vid några eventuella frågor ta kontakt via mats.adamczak@mazocialmedia.com

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook. You are providing your information to Åland Gallup and not to Facebook. The information you provide will only be used for making a gallup for the Åland island.