Image

Rich Text

DET ÄR ALLTID EXTRA FÖRMÅNLIGT ATT HANDLA PÅ XXL, MEN NU ÄR DET HELT GRATIS!

Rich Text

Delta nu och du kan vinna en minut gratis shopping på XXL! Tävlingen går av stapeln innan varuhusets dörrar öppnas i Växjö. Ju fler som deltar i tävlingen, desto fler vinnare.

Under 1 500 deltagare =  1 vinnare
Över 1 500 deltagare   =  2 vinnare
Över 3 000 deltagare   =  3 vinnare
Över 4 000 deltagare   =  4 vinnare
Över 5 000 deltagare   =  5 vinnare
Över 8 000 deltagare   =  6 vinnare
Över 10 000 deltagare =  7 vinnare

Rich Text

Tävlingen är nu avslutad - och vinnarna är kontaktade via mejl! :)

Tack till alla er som har medverkat i vår tävling!

Entry Count

Rich Text

XXL Sports & Vildmark AB arrangerar tävlingen "Gratisminuten".

Regler: Vi lottar ut en eller flera vinnare bland alla som deltagit i tävlingen. Vinnaren får shoppa gratis i 1 minut på XXL’s nyöppnade varuhus i Växjö. Vinnaren måste ta sig runt hela varuhuset och själv, med hjälp av sina händer och utan hjälpmedel, bära alla varorna till kassan. Det är inte tillåtet att använda en annan produkt som hjälpmedel till att bära produkterna med. Vinnaren får behålla alla produkterna som han eller hon själv bär till kassan. Under denna minut får man gå till kassan en gång. Skulle vinnaren inte hinna fram till kassan inom 1 minut, får man inte produkterna man plockat ut. Som produkter räknas alla produkter som finns till försäljning på XXL utom vapen, ammunition och presentkort.

Prisvinnaren meddelas via e-post till den e-postadress som angavs vid registreringen för utlottningen. 

Arrangören förbehåller sig rätten till att gör ändringar i tävlingsreglerna och att avbryta tävlingen. Om tävlingen avbryts delas redan utlottade priser ut till vinnarna, men det lottas inte ut några nya priser. Vinsten är personlig och kan inte ändras till pengar.

XXL förbehåller sig rätten till att publicera vinnarens namn i till exempel sitt nyhetsbrev, på sina nätsidor, sina egna sociala mediesidor, i sina egna samt sina partners publikationer, utan att speciellt be vinnaren om lov till detta. 

Tävlingen är öppen för alla personer som har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige. Det är inte tillåtet för XXL:s personal eller familjemedlemmar att delta i utlottningen.

Deltagandet förbinder tävlingsdeltagaren att följa tävlingsreglerna och de beslut arrangörerna fattar. Om det finns misstankar om bedrägeri eller att man deltagit på ett sätt som strider mot reglerna, har arrangören rätt att diskvalificera personens deltagande i sin helhet. Arrangören förbehåller sig rätten till att göra ändringar i regelverket.

Prisvinnarna avsäger sig rätten att framföra skadeståndskrav i förhållande till arrangören. Detta gäller skada, som har uppstått eller påstås ha uppstått som följd av deltagande i denna tävling. Arrangören är inte ansvarig för förhinder, som leder till att vinnaren inte kan delta eller motta vinsten. Vinnaren ansvarar själv för alla kostnader i samband med tävlingsdeltagandet. För leverans av vinsterna ber vi vinnarna uppge postadressen per e-post efter tävlingen. Arrangören ansvarar för lotteriskatten.

Arrangören meddelar vinnarna via den e-postadress som angavs vid registreringen för utlottningen eller via ett meddelande på Facebook. Om vinnaren inte kan nås inom 5 (fem) dagar genom de kontaktuppgifter som angavs i samband med registreringen, genomförs det en ny dragning och vinsten ges till den nya vinnaren. Genom att delta i tävlingen, ger deltagaren arrangören rätt till att publicera vinnarens namn på arrangörens webbsidor. 

Genom att delta i denna tävling accepterar deltagarna tävlingsreglerna.