Rules Text

Dr. Oetker ”Tule tekemään Kultaista joulukalenteria” -kilpailun säännöt

1. Kilpailu

”Tule tekemään ”Kultaista joulukalenteria” on Dr. Oetker Suomi Oy:n järjestämä kilpailu, jossa etsitään kuluttajien tekemiä joulunajan leivonnaisia (resepti + kuva).

Kilpailu on voimassa 1.11. – 19.11.2017.

Kaikki lähetetyt reseptit + kuvat osallistuvat kilpailuun, jossa on mahdollisuus voittaa Dr. Oetkerin 50€:n koristelutuotepaketti.

Palkinnon saamisen perusteena on, että osallistujan resepti + kuva on valittu ”Kultaiseen joulukalenteriin”

Kultainen joulukalenteri avataan 1.12.2017 osoitteessa: http://www.oetker.fi/

2. Osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa kilpailun järjestämisaikana Suomessa asuva, 18 vuotta täyttänyt yksityishenkilö. Kilpailun järjestäjällä, järjestäjän yhteistyökumppaneilla tai näiden tahojen työntekijöillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun.

Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta virheestä osallistumisessa.

3. Voittajat ja palkinnot

Palkintoina on 50€:n Dr. Oetkerin koristelutuotepaketteja.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailuajan päätyttyä. Järjestäjä vastaa palkintojen postituskuluista. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajien nimet missä tahansa mediassa.

4. Sääntöjen vastaiset osallistumiset

Sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tulokseen vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa jos syntyy vilppiä, teknisiä ongelmia tai muuta haittaa, joka ei johdu järjestäjästä.

5. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa palkinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaanottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipisteet tai edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Henkilötietojen käyttäminen

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja käytetään vain kilpailuun liittyviin yhteydenottoihin. Osallistuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy, että järjestäjä voi lähettää kilpailuaikana osallistujalle sähköpostitse informaatiota kilpailuun liittyen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista, eikä yhteystietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Kilpailun järjestäjä

Dr. Oetker Suomi Oy
Eteläinen Makasiinikatu 4 A
00130 Helsinki

Puh. 09 681 88 30
oetker@oetker.fi

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Dr. Oetker Suomi Oy
Eteläinen Makasiinikatu 4 A
00130 Helsinki

Puh: 09 681 88 30

oetker@oetker.fi

 

Rekisterin nimi

Dr. Oetker Suomi Oy:n kilpailu- ja arvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Dr. Oetker Suomi Oy:n kilpailu- ja arvontarekisteriin tallennettuja tietoja käytetään kilpailuihin ja arvointoihin liittyvien yhteydenottojen hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Asiakkaan kilpailuun tai arvontaan osallistuessaan ilmoittamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin ylläpitäjä rekisteröi osallistujista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ei siis myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yritykselle

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yritykselle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterin ylläpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

 

Copyright Text

Copyright 2017 [Dr.Oetker]